Samarbeid og medvirkning

Vi i Tusseladden barnehage har en positiv holdning til foreldrene – både som medspillere og sitt barns viktigste forbilder.

Vi legger derfor stor vekt på å ha en tett og god dialog med barnas foreldre. Det er foreldrene som kjenner sine barn best og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg. Det er like viktig at barnehagen  får informasjon om barnet som er viktig for oss i barnehagen å vite.

For å få et godt samarbeid med foreldrene legger vi opp til to foreldresamtaler årlig. Samtalen er et forum der foreldre og ansatte kan møtesfor å  fokusere på barnets trivsel og utvikling.

I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering av barna.

Det avholdes  ett, eventuelt to, foreldremøter i året. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag m.m.