Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentanter til nytt SU velges på foreldremøte i slutten av september 2019.

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:


http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html

 

Samarbeidsutvalget for barnehageåret 19 /20

Foreldrerepresentant 1år:  

 Katrine Gullhav, Smørbukk                                                                Tlf. 92491596

 katrinegullhav@gmail.com

Vara:                                  

 Cathrine Gulbrandsen, Mumle Gåsegg/ Askeladden                    Tlf. 97172149

 cathrine.utz@gmail.com

 

Foreldrerepresentant 2 år: 

 Marte Notkevich Imingen, Veslefrikk                                                Tlf. 48111451

 marte.notkevich@hotmail.com

 Vara:                                  

 Marianne Alstad, Askeladden                                                            Tlf. 97786392

 mariannealstad@hotmail.com

 

Ansatterepresentant 1 år: Nye ansatterepresentanter blir snart valgt

 

Vara:                                  

Ansatterepresentant 2 år:  

Vara:

Daglig leder:                       

Elisabeth Rindahl                                                                                    Tlf. 95237455

tusseladden.barnehage@norlandia.com