Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentanter til nytt SU velges på foreldremøte i slutten av september 2019.

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html

Samarbeidsutvalget for barnehageåret 18 /19

Foreldrerepresentant 1år:  

 Erling Johannesen, Mumle Gåsegg / Veslefrikk               Tlf. 46767545

 erling.johannesen@me.com

Vara:                                  

 Lillian Hakvaag, Mumle Gåsegg                                     Tlf. 97551095

 lillianhakvaag@hotmail.com

 

Foreldrerepresentant 2 år: 

  Katrine Gullhav, Smørbukk                                          Tlf. 92491596

  katrinegullhav@gmail.com

 

 Vara:                                  

Cathrine Gulbrandsen, Mumle Gåsegg/ Askeladden          Tlf. 97172149

cathrine.utz@gmail.com

 

Ansatterepresentant 1 år:  

Anne Lene Solberg Gaskill, Smørbukk                             Tlf. 46863016

tusseladden.smorbukk@norlandia.com

 

Vara:                                  

Ansatterepresentant 2 år:  

Hilde Schuitema, Veslefrikk                                            Tlf. 46859063

tusseladden.veslefrikk@norlandia.com

 

Daglig leder:                       

Elisabeth Rindahl                                                          Tlf. 95237455

tusseladden.barnehage@norlandia.com