Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

Norlandia Tusseladden barnehage Årsplan 2020

 Fagområder med progresjonsplan