Viktige datoer

Barnehagens planleggingsdager.

 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et år.   

I  2019 er det  følgende datoer:

13. April            (Uke 15)

12. August        (Uke 33)    I forbindelse med oppsatart av nytt barnehageår

13. August        (Uke 33)    I forbindelse med oppstart av nytt barnehageår

14. August        (Uke 33)    I forbindelse med oppstart av nytt barnehageår

22. November   (Uke 46)    Fredag.

                                                  

 Første planleggingsdag i 2020 er 27. mars